Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVEDENÍ rekonstrukce chodníků a opravy soklu

Kontrolní den 8. 11. 2017:

Rekonstrukce přístupových chodníků, okapového chodníku a soklu - na zadním průčelí domu

Nabídka fy. Troll činí 1.016.185 Kč (nabídka 2. firmy Delfín HK je o 52 tis. Kč vyšší). Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. K účasti VŘ bylo vyzváno 6 firem, některé  firmy se do VŘ pak nepřihlásí např i z důvodu: ze zkušenosti s SBD  HK již vědí, že se většinou zúčastní firma Troll, která nabízí "neobvyklé nízké ceny" (pak od Troll ovšem vždy přijdou více práce, čili navýšení ceny....). Je dost pravděpodobné, že by se o provedení prací ucházelo více firem, pokud by znaly následující podmínky a to: práce zahájit v roce 2017 a dokončit v roce 2018 !

Práce byly zahájeny 23. 10. 2017 a dle nabídky k VŘ mají trvat 21 dní. Práce byly ztíženy povětrnostními vlivy, a to během 23. 10. a odpoledne 6. 11. Z tohoto důvodu mají být práce ukončeny 14. 11. nejdéle 15. 11. 2017. Ale nebudou......

Na kontrolním dnu bylo sděleno, že práce mají být dokončeny až v roce 2018. Týká se především: dokončení opravy soklu - mozaiková fasáda/omítka marmolit, okapového chodníku a ??? oplechování parapetů.

V zadání podmínek k výběrovému řízení nebylo uvedeno a ani také žádná nabídka nebyla firmami předložena, že práce budou dokončeny až v roce 2018 (viz. výběrové řízení). Pokud by mělo dojit k dokončení prací až v roce 2018, je to pak zcela jistě zvýhodnění zhotovitele prací fy. Troll.

Firma také sdělila, že rozsah prací a tudíž i celkovou cenu navyšuje a to:

- změna technologického postupu opravy soklu (zateplení fasády - spodní část soklu a materiál splňující požární normy.....);

- navýšení množství odvezené suti;

- navýšení množství podsypu pod dlažbu;

- ............;

Technologický postup opravy soklu: s použitím materiálu dle požární normy měl již zhotovitel počítat v cenové nabídce. Použití materiálů, které splňují požární normy u bytového domu, to není nová záležitost, to je samozřejmé - vč. zateplení soklu bytového domu !

Zřejmě dojde k navýšení celkové ceny o částku, která pak v součtu bude značně podobná cenové nabídce fy. Delfín HK.

Pokračování: