Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZATEPLENÍ štítů domu

Zahájení prací:

V sobotu 18. června zahájila stavební firma práce bez předání staveniště !!!

Znovu se projevila neschopnost jednání našeho správce Stavebního bytového družstva HK, jeho vedení a jeho pracovníků. V neděli firma práce pozastavila.

Ve čtvrtek 23. 6. práce  pokračují, dá se předpokládat, že staveniště (vč. přípojky el., vody s podružnými měřidly ) bylo řádně předáno. Práce mají být ukončeny za 60 dní !

Práce mají být zahájeny dle smlouvy o dílo 1. 7., ukončeny do 31. 8. Práce ale byly zahájeny 23. 6. resp. 18. 6. !!!

Stávající povrch fasády má být dle PD očištėn, .... ? Dle PD musí být provedeny zkoušky soudržnosti líce fasády, ale není patrné, že by zkoušky probėhly. Na kontrolním dnu ( KD ) nám sdělí, jak probíhá technologie prací v souladu s projekt. dokumentací ( PD ).

Kontrolní den 4. 6.:

KD předcházel exces p. Šouly tech.nám. SBD....... Stručnė: nejdříve naše možnost účastnit se KD, pak zpráva, že jen dávat písemnė připomínky (bez možnosti účasti na KD) a po tel. p. Záruby s p. Mlatečkem - předseda .představenstva SBD, umožnėní účasti na kontrol.dnech.

Začátek KD byl ve znamení vysvětlení určitých nepřesností v začátcích prací ze strany zhotovitele.

Kontrolní den 11. 7.: nyní práce  probíhají dle TD.

Kontrolní den 18. 7.: nekonal se !

Kontrolní den 25. 7.: tak nyní již barevnost fasády našeho domu zůstane viz. bývalé sovětské vojenské kasárny v Milovicích aj. !!! - "Na věčné časy a nikdy jinak...." ALE PROČ ??? Kdo dal podnět a souhlas z vedení nebo samosprávy SBD, k pokračování již dříve nastolenému řešení barevnosti fasády  - ve stylu období "budování socialismu" ???? Stačilo zvolit pro barevnost štítů domu např. příjemný středně světlý okrový odstín (bez členění dvou odstínů v pruzích), který by vyhovoval stávající barevnosti uliční fasády a zároveň by byl výchozím odstínem při pokračování zateplení uličních fasád v následném období... Už jsme tady jednou měli řešení barevnosti linkrusty - soklu ve společných prostrách á ERÁR tj. zelená !!!

Kontrolní den 1.8.: schváleny vícepráce ve výši cca do 20 tis. Kč - zpevnění líce zateplení soklů domu (u obou štítů domu, tj. JV a SZ). 

Kontrolní den 8. 8.: KD proběhl, žádné další vícepráce nejsou.

Kontrolní den 15. 8.: žádné další vícepráce. Zjištěna chyba v barevnosti soklu  na JV straně domu. Pochybení investora - správce SBD, TDI, odbor hl. architekta Magistrátu HK schválil barevnost chybnė navrženou..... ! Stačilo v žádosti uvést: barevnost soklu bude dle stávající barevnosti soklu z ul. a dvorní strany !!! Chyba se může stát, ale... Již před tím, barevnost nové fasády řešena "postaru". Za "pár korun" mohl odborník navrhnout  vzhlednější barevnost vč. rozčlenění plochy nové fasády. Termín dokončení prací by mėl být cca do 27. srpna (maximálně !), vč. času na vícepráce.

Kontrolní den 22. 8.: KD proběhl, další vícepráce nejsou. Termín předání prací nebude dodržen, i přes vícepráce ( sokl ). Kdo zaplatí opravu v barevnosti soklů ? Nejedná se o pochybení firmy. Prý je to kolektivní vina. Jaká ale kolektivní vina. Ten kdo nese zodpovědnost je přece znám, to je správce našeho domu - SBD.

Kontrolní den 29. 8.: KD proběhl, další vícepráce nejsou.

"Postřehy" z výše uvedené akce: práce začaly cca o 12 dní dříve, než je ve smlouvě o dílo uvedeno, přičemž ukončení prací bude dle smlouvy tj 31. 8. - vedení SBD na KD 22. 8. sděluje, že oni jako investor mohou takto jednat....(poznámka: neskutečné jednání, co je důvodem takového zvýhodnění firmy, když firma dala k VŘ zhotovení do 61 dní). Začátek prací byl částečně "zahalen tajemstvím". Chyba v barevnosti soklů - prý kolektivní vina (tak to je celkem "úsmėvné". Barevnost nové fasády v duchu á socialismus - byla přitom možnost z toho "uniknout" a přejít na optimistější barevnost, než jsou odstíny "Mocca"..............

Výpis z předávacího protokolu: termín odstranění nedostatků: 5. 9. 2016.

vícepráce - instalace pancéřové perlinky: 15.410 Kč

méně práce - el.energie: 57 kWh: - 459 Kč

fakturace: smlouva o dílo 1.056.791 Kč

cena za vícepráce: 15.056 Kč

sleva: 459 Kč

cena celkem bez DPH 931.949 Kč

DPH 15% 139.792 Kč

cena celkem: 1.071.742 Kč

Poznámka: zarážející je, že nebyla vyfakturována cena za spotřebu vody a že byla spotřebována el.energie pouze za částku 459 Kč (průměrná spotřeba 4 členné rodiny za 1 měsíc je určitě vyšší než uvedená částka za provedené práce ........). V předávacím protokolu není počítána finanční částka za prodlení předání prací: práce začaly 18. 6. 2016 a byly ukončeny 31. 8. 2016. Když budeme počítat cca 6 dní za vícepráce, tak stále vychází, že práce se prováděly o cca 6 dní déle, než bylo uvedených 61 dní dle smlouvy o dílo. Proč není v předávacím protokolu uvedeno finanční vyrovnání za zpoždění o cca 6 dní !!!

Pokračování...