Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce chodníků a soklu na zadním průčelí domu čp. 269 - 273

Výběrové řízení:

Jako již tradičně, termín výběrového řízení (VŘ) na SBD byl sdělen od p. Machové 2 dny předem, tzn. na poslední chvíli. Účastníci - Machová, Nováková, Maryška, Záruba + za správce SBD Šoula.

Akce bude za 1.016.185 Kč. Domnívám se, že měla být vypracována projektová dokumentace (PD), jelikož by se tím předem eliminovalo případné finanční navýšení za více práce .... Při obdobné akci před 2 roky - chodníky a sokly z ul. části, byly provedeny více práce za cca 80 tis. Kč, tehdy nebyl zaměřen stávající stav výškové úrovně chodníků a mezipodesty před vstupy domu, NAVÝŠENÍ o 3 ks schod.stupně, bm obrubníků, plocha dlažby, m3 bourání betonu a odvoz na skládku apod., PD nebyla vypracována ani v letošním roce. Jde o to, že každá PD obsahuje mj. tzv. výkaz + výměr. Z toho pak vycházejí cenové nabídky firem a poté porovnání objednané a skutečné  odvedené množství  práce.

Před VŘ se Záruba dotazoval zástupce správce SBD Šoula, proč nebylo objednáno zhotovení PD. Bylo odpovězeno, že na takové práce nebylo potřeba... Akce přes 1 mil. Kč a nebylo potřeba, docela zarážející ! V tomto případě nejde tak o určení technického řešení, jako o předem zaměření ploch, tl. stávajících betonů apod. Pan Šoula se ke mně choval spíše jako k podřízenému, než jako správce k jednomu ze spoluvlastníků. Doslova verbálně urážel.

VŘ:

Obeslané firmy: Troll, ASJ, Borta, Kašpar, Stavo + Sachs, Delfín

Nabídky dodaly: fi. Troll, Delfín, Kašpar

1. Troll spol. s r.o. H.Králové, cena 1.016.185 Kč, záruka 60 měsíců

2. Delfín spol. s r.o. H. Králové, 1.068.196 Kč, záruka 60 měsíců

bez pořadí: K + H - Kašpar, cena 1.167.906 Kč, záruka 36 měsíců

Vybrána firma Troll, jelikož je její cenová nabídka cca o 52 tis. Kč nižší. Zástupci výboru samosprávy jsou s kvalitou prací fa.Troll spokojeni...... Firma Delfín v roce 2017 odvedla práce - zateplení štítů domu ve velmi dobré kvalitě a více práce, tj. + přistavení 1 kontejneru, odvoz sutě a uložení na skládku - zbytky beton.dílů apod.ze stavby domu r. 1974/75, které zůstaly v zemině u SZ části  domu..., nebyly firmou dokonce  fakturovány !  Paní Machová mi na SBD sdělovala, že jsem přece nebyl s firmou Delfín spokojen ! Je to lež !!! Účastnil jsem se většiny kontrolních dnů během těchto stavebních úprav, někdy jsem se zeptal na postup prací nebo jsem vznesl připomínky při 1. kontrol. dni. To bylo vše !

U zástupců střediska byla patrná "úleva", zakázku obdrží jejich oblíbená firma. S kvalitou prací Troll jsou zástupci přeci spokojeni. J. Záruba, požádal do zápisu - nesouhlas s vybranou fa. Troll, nedostatečná kvalita prací v předchozím období tj. "Přístupové chodníky, mezi podesty, schody, sokl ....." - v přední části domu.

Poznámka: p. Machová pochválila p. Šoulu, jak má hezky opravený jejich bytový dům, že zvolili ty samé barvy... Čímž zároveň pochválila vlastně i sama sebe, jak objednala "hezké" barvy, prezentované v pruzích, dnes již řešení spíše neobvyklé ! Paní Nováková - pokud máte jiný názor na věc, řešení apod., dále řeknete něco neúplného nebo nepřesného, tak hned verbální provokace, příp. "úsměvy" a další gesta atd. To ostatně bylo vždy, když jsem byl účasten části  jednání výboru samosprávy. Takže: "Co řekneš, může být použito proti tobě" ! NEBO: "Kdo nejde s námi, jde proti nám " !

Pokračování: ......